Η Eurodot AE διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό από καταξιωμένους στο χώρο τους μηχανικούς πληροφορικής & τεχνικούς συμβούλους.

Διοικείται από ισχυρό Διοικητικό Συμβούλιο & απασχολεί με μόνιμη, full time σχέση εργασίας 10 άτομα και αρκετά άτομα σαν εξωτερικούς / part time συνεργάτες.

Το προσωπικό της Eurodot A.E. βρίσκεται σε διαρκή εκπαίδευση, γεγονός που παρέχει στην εταιρία διαρκή ευελιξία στο σχεδιασμό νέων & ειδικών υπηρεσιών που η εκλεκτή πελατεία της ζητά, κάθε φορά που οι ανάγκες της μεταβάλλονται.

Έξι από τα στελέχη της εταιρείας είναι Singular Certified Consultants