ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

H Eurodot A.E. είναι μία εταιρεία Πληροφορικής με έδρα το Π. Φάληρο Αττικής (ΛΕΩΦ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ 70, 3ος Όροφος).

Η δράση της άρχισε το 1996 και γρήγορα εξελίχθηκε σε μια δυναμική εταιρεία με πολλούς και σημαντικούς πελάτες. Γρήγορα πιστοποιήθηκε από τη SINGULAR AE ως Singular Support Center (SSC) καθώς διέθετε την τεχνογνωσία για την υποστήριξη του λογισμικού της.

Από 1-1-2000 η εταιρεία λειτουργεί ως Singular Business Center (SBC) καλύπτοντας νέες, αυστηρότερες προδιαγραφές λειτουργίας και από 1-1-2007   ως SingularLogic Business Center.

Από 1-9-2006 η εταιρεία πιστοποιήθηκε από την TUV AUSTRIA HELLAS  κατά ΙSO 9001:2000. Η πιστοποίηση αποτελεί ένα ακόμη βήμα  στην πορεία της εταιρείας μας  με στόχο την παροχή ποιοτικών προιόντων SOFTWARE, HARDWARE και υπηρεσιών υποστήριξης

Από 1-7-2007 η εταιρεία λειτουργεί ως Hewlett Packard Preferred Partner.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΤΟΧΟΙ

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της EURODOT περιλαμβάνει:

  • Την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών με την προσφορά ποιοτικών προϊόντων.
  • Την παροχή ποιοτικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών.
  • Την αύξηση του μεριδίου στην αγορά της πληροφορικής

Η εταιρεία EURODOT παρουσιάζει αξιόλογα οικονομικά αποτελέσματα:

Έτος Κύκλος Εργασιών Έτος Κύκλος Εργασιών
1996 260.000 2004    940.000 €
1997 340.000 € 2005   1.010.000 €
1998 420.000 € 2006    970.000 €
1999 520.000 € 2007 945.000 €
2000 790.000 € 2008    860.000 €
2001 880.000 2009 840.000 €
2002 780.000 € 2010 770.000 €
2003 950.000 €