Η EURODOT υποστηρίζει περισσότερες από 550 ενεργές μηχανογραφικές εγκαταστάσεις. Για την επιτυχία του έργου αυτού απασχολούνται 7 από τα στελέχη της εταιρείας.

Η λειτουργία της μηχανογράφησης των πελατών υποστηρίζεται διαρκώς τηλεφωνικά, με email και με επί τόπου επισκέψεις των τεχνικών της εταιρείας.

HARDWARE SYSTEM SOFTWARE ΠΡΟΪΟΝΤΑ SINGULAR

Εγκατάσταση συστημάτων hardware

Συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικού περιεχομένου (π.χ. μελέτη εγκατάστασης)

Τεχνική υποστήριξη

Εγκατασταση system software

Τεχνική υποστήριξη

Εκπαίδευση

Εγκατασταση application software

Συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρησιακής λειτουργίας των εφαρμογών

Εκπαίδευση

Παραμετροποίηση εφαρμογών

Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών

Τεχνική υποστήριξη