Η εταιρεία διαθέτει στην ελληνική αγορά λογισμικό και μηχανογραφικό εξοπλισμό  κορυφαίων κατασκευαστών.

HARDWARE SYSTEM SOFTWARE APPLICATION SOFTWARE
SERVERS
PC's

PRINTERS
 

PERIPHERALS

MICROSOFT WIN SERVER

M/S SQL
 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ
S/W

SINGULAR GALAXY

 

SINGULAR ENTERPRISE

 

CONTROL

ACCOUNTANT

EUROFASMA NEXT

MANAGER NEXT

 

 

 

CLINIC FILES

INSURANCE NET

BROKERS NET

Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές

 

QUEST PC

 

 

Εκτυπωτές

 

 

Scanners
&
Plotters

 

 

 

Οθόνες

 

 

 

Δικτυακά

 

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα

 

 

Λογισμικό

 

 

Office Automation
Συστήματα POS

 

Storage

 

 

 

 

UPS