Σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας της EURODOT είναι η τεχνογνωσία που διαθέτει και η οποία της επιτρέπει να προτείνει και να υλοποιεί με επιτυχία την καλύτερη δυνατή λύση για κάθε πελάτη.

Η EURODOT παρακολουθεί από κοντά τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής, προσπαθώντας να είναι πάντα σε θέση να γνωρίζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Η EURODOT αναπτύσσει λογισμικό για την κάλυψη αναγκών πελατών της (Τράπεζες, Ιατρικά Κέντρα).