Η EURODOT υποστηρίζει περισσότερες από 600 ενεργές μηχανογραφικές εγκαταστάσεις.

200 από αυτές είναι Ανώνυμες Εταιρείες, 150 Ε.Π.Ε

και 250 ΟΕ, ΕΕ και προσωπικές