Το επιχειρηματικό αντικείμενο της εταιρείας είναι:

  • H υποστήριξη και εμπορία λογισμικού της SINGULAR-LOGIC
  • Η εμπορία και παραγωγή Λογισμικού
  • Η εμπορία μηχανογραφικού εξοπλισμού
  • Η συναρμολόγηση Η/Υ
  • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης των πελατών, για την αξιοποίηση και εξέλιξη των πληροφοριακών τους συστημάτων.